Återhämtningsterapi

Jag är Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut ®.
Det betyder att jag är specialiserad på återhämtning efter utmattning och stressrelaterad ohälsa.

Återhämtningsterapi är för dig som varit eller är utmattad/ stressrelaterad ohälsa.

Kopia av Kopia av Kopia av trevlig helg-14

Inte förrän vi är vilse börjar vi hitta oss själva

♥︎ För mig är det viktigt att du känner dig trygg och hållen hela vägen tillbaka till hälsa och energi ♥︎

Återhämtningsterapi

Återhämtningsterapin är speciellt framtagen för att hjälpa dig som är utmattad, har stressrelaterad ohälsa eller varit med om annat trauma.

Vi ser hela människan, kropp, själ och sinne.

dirty-g99ead1d38_1920
2

Vad är Återhämtningsterapi?

♥︎ En metod speciellt framtagen för att hjälpa människor med återhämtning från utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.

♥︎ En metod som utgår från klientens behov genom att terapeuten möter klienten där denne befinner sig på sin livsresa.

♥︎ En metod där terapeuten arbetar utifrån 6 grundläggande steg mot återhämtning, där acceptans och medveten närvaro är centrala begrepp.

♥︎ En holistisk metod som ser till hela människan – kropp, själ och sinne, då stress och utmattning påverkar alla delar av oss.

♥︎ En metod där klienten får hjälp med aktiv återhämtning utifrån terapeutens kunskap om stressens och återhämtningens fysiska och psykiska mekanismer.

♥︎ En metod som bygger på evidensbaserad forskning inom mindfulness, meditation och stresshantering.

♥︎ En metod som hjälper klienten att göra de förändringar som behövs för en hållbar livsstil och för att förebygga återfall i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.

♥︎ En metod som passar lika bra i förebyggande syfte, för att främja psykisk hälsa, som i rehabiliterande syfte efter utmattning eller vid andra omvälvande livshändelser och prövningar i livet.

Prenumerera på mina mail.
Anmäl dig här så får du mail från mig.